تهران دانشگاه فرهنگیان

(پردیس شهید چمران)

02177309891- داخلی129

تهران،اتوبان بابایی به سمت شرق، خروجی حکیمیه، انتهای بلوار بهار، دانشگاه فرهنگیان(پردیس شهید چمران)

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز فرهنگیان پردیس شهید چمران می باشد.